top of page
好急要人?

好急要人?一直搵唔到適合嘅人才?

我們的人手配對服務已經開展了,你可以市價20-30%的價錢,交由平台專業的獵頭團隊,為你一站式主動尋找合適的同路人!即時了解更多啦!

(點擊後將前往 Telegram)

click.png
bottom of page